UP ---- wood version and buttons

UP ----- phiên bản gỗ và cúc áo


Chuẩn bị tấm gỗ kích thước 30x20 cm.

Preparation of size 30x20 cm wood panel.Sơn 1 lớp màu trắng lên tấm gỗ.

1 layer of white paint on wood panels.


Sau đó sơn 1 lớp màu xanh lên.

Then 1 layer of blue paint on.


Vẽ hình mây màu trắng . Lưu ý là khi tô từng bước bạn phải thật kiên nhẫn chờ khô từng lớp xong mới tô màu khác lên :)))))))))))))))))).

Draw a white cloud. Note that when you have to fill it every step patiently waiting for each layer dry new colored finish other up :)))))))))))))))))).Vẽ phác họa vài đường màu trắng như hình bên.

Sketching some white lines as shown..Cuối cùng súng bắn keo dán từng cúc áo lên tùy thích ( ^ o ^ ).

Finally glue gun used to custom buttons (^ o ^).


Tóm tắt các bước đã thực hiện ở trên .

A summary of the steps taken above.0 nhận xét:

Allamanda cathartica L