UP ---- wood version and buttons

UP ----- phiên bản gỗ và cúc áo


Chuẩn bị tấm gỗ kích thước 30x20 cm.

Preparation of size 30x20 cm wood panel.Sơn 1 lớp màu trắng lên tấm gỗ.

1 layer of white paint on wood panels.


Sau đó sơn 1 lớp màu xanh lên.

Then 1 layer of blue paint on.


Vẽ hình mây màu trắng . Lưu ý là khi tô từng bước bạn phải thật kiên nhẫn chờ khô từng lớp xong mới tô màu khác lên :)))))))))))))))))).

Draw a white cloud. Note that when you have to fill it every step patiently waiting for each layer dry new colored finish other up :)))))))))))))))))).Vẽ phác họa vài đường màu trắng như hình bên.

Sketching some white lines as shown..Cuối cùng súng bắn keo dán từng cúc áo lên tùy thích ( ^ o ^ ).

Finally glue gun used to custom buttons (^ o ^).


Tóm tắt các bước đã thực hiện ở trên .

A summary of the steps taken above.0 nhận xét:

DIY wooden picture buttons


Nguyên liệu : gỗ kich thước 20x20 :)

Materials: wood size 20x20 :)


Phủ lớp sơn trắng thật dày lên tấm gỗ.
Công đoạn này bạn phải chờ ít nhất 1 buổi sáng để màu sơn thật sự khô hẳn mới tiếp tục các bước còn lại.

Very thick coating of white paint on wood panels.
This step you have to wait at least one morning to really paint dry completely new continuing the remaining steps.Dùng băng keo dán những đường song song như hình trên.

Use duct tape parallel lines as shown above.Sau đó sơn màu đen lên phần không dán băng keo.

Then the black paint on the tape does not.


Chờ sơn hơi khô lại 1 chút rồi tháo băng keo ra ( không để bang keo dính quá lâu vì phần màu sơn khi khô sẽ rất khó tháo )

Waiting for paint to dry a little bit then remove the tape first place (not to tape too long because the paint will dry very hard when removing)


Vẽ hình trái tim lên giấy, cắt ra và vẽ lên tấm gỗ.

Draw a heart shape on paper, cut out and painted on wood panels.


Ta sẽ được hình trái tim như thế này.

I will be like the heart shape.

Dùng súng bắn keo dán những cúc áo lớn rải rắc như hình...............

Use a glue gun peppered the large buttons as shown ...............


Tiếp tục dán những cúc nhỏ lên viền ngoài trái tim. Sau cùng dán kín hết hình trái tim bằng cúc nhỏ.
 Lưu ý nếu muốn tranh bền màu và giữ được lâu hơn thì ta nên xịt 1 lớp sơn  bóng          (^o^).

Continue to paste the tiny heart outline. 
After the heart-shaped sealed off with small buttons. 
Note if you want to be competitive and keep durable for longer then I should spray paint 1       (^ o ^).
0 nhận xét:

DIY face animal shirt

- Áo sơmi.
- Màu vẽ áo.
- Hình động vật cần in.
- Cọ, dao rọc giấy...
- Giấy ăn
- Giấy dày lót áo.


- Shirts.
- Color paint coat.
- Pictures of animals in need.
- Brush, paper knives ...
- Paper feeding
- Thick lining paper.


In hình cần vẽ ra giấy A4 (hoặc A3, A2 tùy ý...).
- Dúng dao rọc giấy rọc bỏ phần in đen.

- In need of drawing on paper A4 (or A3, A2 arbitrary ...).
- Do not leave the paper knife in black pulley.Do hình mình hơi lớn so với giấy nên mình dán thêm giấy xung quanh để tránh tô màu lem lên áo ^____^

Due to its shape slightly larger than the paper, so I glued paper around to avoid coloring the clothes ^ ____ ^


- Đặt giấy lót dày vào trong áo để tránh lem màu lên thân sau áo ( quên chụp hình đoạn này T____T").
- Sau đó dúng băng keo dán cố định lên áo ( phần muốn in :)_

- Place paper liners in thick clothes to avoid smudged on the back jacket (forgot to take a picture this time T_____T ").
- Then use duct tape fixed to the board (like the print :) _


- Lắp lại các chi tiết của hình lại, dán băng keo 1 bên cố định.

- Insert the details of the back, tape 1 side fixed.


- Sau đó dùng cọ và tô lên phần còn trống :)))))))))))))))

- Then use a brush and paint over the space :)))))))))))))))


- Sau đó gỡ băng keo phần còn lại ra và tô màu lên hết tất cả hình.

- Then remove the remaining tape off and paint over all picture.


- Chờ màu hơi khô lại thì tháo bỏ giấy dán ra. Ở đây do mình để màu khô lâu quá nên giấy dính luôn vào áo :(((((. 

- Wait for it to dry a little color to remove the stickers. Here they have too long to dry colored paper stuck to the shirt: (((((.


- Sau cùng dùng giấy ăn đặt lên hình vẽ, rồi dùng bản ủi là lên phần áo vừa vẽ.

- Finally, use paper towel placed on the drawing, and then use the iron on the shirt is just drew.


- Taaa daaaa....... xong rồi !!!!!!!!!!!!!!

- finally finished !!!!!!!!!!!!!!!!!


0 nhận xét:

New screenshot

Hình mới chụp :"> Mình thích chụp hình ngược nắng :)))))))


0 nhận xét:

Allamanda cathartica L