DIY wooden picture buttons


Nguyên liệu : gỗ kich thước 20x20 :)

Materials: wood size 20x20 :)


Phủ lớp sơn trắng thật dày lên tấm gỗ.
Công đoạn này bạn phải chờ ít nhất 1 buổi sáng để màu sơn thật sự khô hẳn mới tiếp tục các bước còn lại.

Very thick coating of white paint on wood panels.
This step you have to wait at least one morning to really paint dry completely new continuing the remaining steps.Dùng băng keo dán những đường song song như hình trên.

Use duct tape parallel lines as shown above.Sau đó sơn màu đen lên phần không dán băng keo.

Then the black paint on the tape does not.


Chờ sơn hơi khô lại 1 chút rồi tháo băng keo ra ( không để bang keo dính quá lâu vì phần màu sơn khi khô sẽ rất khó tháo )

Waiting for paint to dry a little bit then remove the tape first place (not to tape too long because the paint will dry very hard when removing)


Vẽ hình trái tim lên giấy, cắt ra và vẽ lên tấm gỗ.

Draw a heart shape on paper, cut out and painted on wood panels.


Ta sẽ được hình trái tim như thế này.

I will be like the heart shape.

Dùng súng bắn keo dán những cúc áo lớn rải rắc như hình...............

Use a glue gun peppered the large buttons as shown ...............


Tiếp tục dán những cúc nhỏ lên viền ngoài trái tim. Sau cùng dán kín hết hình trái tim bằng cúc nhỏ.
 Lưu ý nếu muốn tranh bền màu và giữ được lâu hơn thì ta nên xịt 1 lớp sơn  bóng          (^o^).

Continue to paste the tiny heart outline. 
After the heart-shaped sealed off with small buttons. 
Note if you want to be competitive and keep durable for longer then I should spray paint 1       (^ o ^).
0 nhận xét:

Allamanda cathartica L