Allamanda cathartica L

Allamanda cathartica L - Hoa Quỳnh Anh

Loài hoa này mình thấy từ hồi còn nhỏ, do thấy quá nhiều nên không để ý và tự dưng cảm thấy nó tầm thường ("^_^). Nhưng dạo này lại để ý và thấy thích loại hoa này,...... thích vẻ đẹp rực rỡ và sức sống dẻo dai của nó ( Vì mình thấy người ta trồng rất nhiều). Thích nhất là hoa quỳnh anh vàng trồng trước cổng nhà :)))))))))))

I saw this flower from childhood, so that too much should not notice and suddenly feel it's trivial ("^ _ ^). These islands back to the flowers and feel like this .... gorgeous .. love the vitality and endurance of it (because I see people grow a lot). most favorite yellow flowers planted in front of his quỳnh home :)))))))))))


0 nhận xét:

Allamanda cathartica L