A happy day

Mình thích mặc váy nhưng lại ít có cơ hội :))))))))))))))))) Cho nên nếu có dịp là không bỏ lỡ cơ hội mặc váy liền........... Hình này là mình chụp khi chuẩn bị đi dự đám cưới một người bạn cũ ( ^ o ^ )

I like to wear skirts but little chance :))))))))))))))))) So if the opportunity is not missed opportunities immediately dresses ........ ... This picture was taken when preparing her wedding to attend an old friend (^ o ^)

0 nhận xét:

Allamanda cathartica L