Military camo jacket

Mình thích phong cách rằn ri quân đội :))))). Nhưng lại ít dùng :( Không biết tại sao nữa....... Từ giờ mình sẽ kết hợp áo khoác rằn ri này nhiều hơn nữa. (^o^")

I like the military style camouflage :))))). But little used: (Do not know why anymore ....... From now on I will combine this camouflage jacket more. (^ O ^ ")((( ^ o ^ )))

0 nhận xét:

Allamanda cathartica L