Luminous green

Mấy tấm hình này mình tranh thủ chụp trong lúc.........................làm việc T___T.     Nghe có vẻ lạ nhỉ, thật ra dạo này mình đang theo học chụp ảnh cưới, và trong lúc giải lao thì nhờ anh chụp hình cho ké vài tấm ^ ^ .      Mới đầu chụp trước ống kính cũng ngại lắm ____"""____, mình lại rất dở trong việc tạo kiểu và thể hiện trước ống kính, nhưng vì tình yêu về nghệ thuật và thời trang quá lớn nên phải cố gắng thôi :)))))))))))

----------------------------ooo---------------------------

What this picture taken advantage of his time working ......................... T___T. It may sound weird, in fact lately I am attending wedding photography, and during the break thanks to shooting him to shoulder plate ^ ^. At first, the cameras also capture embarrassing ____ "" "____, I was very bad in style and show front of the camera, but for the love of art and fashion too big to try to stop :)) )))))))))

Xích đu và những thứ khác mình chụp đều được dựng lên để chụp hình cho cô dâu và chú rể,.............. đó là ý tưởng của 2 anh chị- nơi mà mình đang theo học. Họ rất tốt bụng và dễ gần, học suy nghĩ khá chu đáo  vì nhiều cặp cô dâu chú rể không có nhiều thời gian chụp xa nên đã thiết kế riêng ngay tại sân vườn  của anh chị ấy để chụp hình được thuận tiện cho cả 2 bên ^ ^ 

Swings and other things you are taking up to photograph the bride and groom, .............. That was the idea of two sisters-where they are studying. They were very kind and approachable, thoughtful learning to think quite as many pairs of bride and groom do not have much time taken away so he designed his garden at her to take a picture is convenient for both 2 inside ^ ^


0 nhận xét:

Allamanda cathartica L