Red and polka dots

Hình cũ post lại thôi   ^  ^    .........................            Dạo này chỉ thích mặc quần jeans thôi, nhất là ripped jeans, vừa năng động, tiện dụng, lại vừa cá tính :)))))))))))))         Chỉ tiếc quần jeans của mình rách còn ít, mình con muốn rách nhiều hơn nữa !!!!!!!!!! Sắp tới phải DIY quần jeans ombre thoi.     Quay trở lại lần này mình muốn làm mới hình ảnh style trước giờ nên thêm vào hình mặc váy cho có luồng gió mới ___^_^___


ooo***************ooo***************ooo


Figure old post back soon ^ ^ ......................... These days, just only like to wear jeans, especially jeans ripped, just dynamic, handy to have personality :))))))))))))) Sadly, his torn jeans less, their I want to tear more!!!! Looking ahead to DIY ombre woven jeans. Return to this new image I want to do so before adding the style of dress is breath of fresh air for ___ ^ _ ^ ___
0 nhận xét:

Allamanda cathartica L