Testing new role - Thử nghiệm vai trò mới

Sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ, mình đã quyết định tham gia vai trò mới,.... đó là học làm photographer và photoshop... Thật ra ngoài đam mê lớn nhất là thời trang thì nhiếp ảnh là một-phần-không-thể-thiếu trong cuộc sống của mình :)) Thử nghiệm vai trò mới mẻ sẽ là bước tiến dài trong thời trang của chính mình.! Hiện tại mình đang cố gắng theo học để sớm cho ra đời những bức ảnh đẹp, mình cho rằng thời trang và nhiếp ảnh là 2 phần không thể tách rời....nó hỗ trợ rất nhiều cho nhau................. May mắn lớn nhất là mình có được những người chỉ dạy tận tâm và vui vẻ, cố gắng lên !!!!!


After long deliberation thinking, I've decided to join the new role, which is to learn as photographer and photoshop ... It's out biggest passion is fashion photography is one-of-not-be-missing in my life :)) Test role will be new strides in their own fashion.! Currently I am trying to attend to soon give birth to beautiful photos, and I think that fashion photography is inseparable part 2 .... it's a lot of support for each other ...... ........... Fortunately, most people that I have been dedicated to teach and fun to try!!!


Do mới học nên mình chỉnh photoshop còn non tay lắm. Và đây là hình mình và cô dâu trong giờ giải lao ^__^

Due to his new school so much hand tuning photoshop immature. And here is the bride herself and the break ^ __ ^

Anh đưa em theo với...... cầm tay em và di tới........... ^_____^)

He put me on with ...... hold my hand and walked me ........... ^ _____ ^)

0 nhận xét:

Allamanda cathartica L