Farmer Girl

Gần đây tự dưng thích trồng dây leo nên mình có làm một giàn leo khá hoành tráng, hứa hẹn sẽ là một nơi nghỉ ngơi mát mẻ    ^.^)  ............... Nhưng mà trồng cây như vậy thì cần có thời gian để cây leo lên cao, mà ít nhất là 1 năm          >_<         .................. Hic hic, sao đợi nổi đây         ????               Ở nhà ba mẹ mình cũng có trồng dây leo gồm cây bầu và cây bí, tuy nó nhỏ và thấp hơn nhưng cũng tranh thủ chụp hình đỡ ghiền vậy          =P 
...................................


Recently planted vines suddenly like her should have made ​​a quite spectacular climbing platforms, promises to be a cool place to rest           ^. ^)                             But that tree so it takes time to climb trees, which at least 1 year > _ <................. Hic hic, why wait well here????              At home my parents have planted vines and trees including pumpkin gourd tree, but smaller and lower it, but also to take photographs that help addicted         = PThanks !


Áo này mình tự may cũng khá lâu rồi :)) ,                    mình thích style thủy thủ nên rất đam mê họa tiết kẻ, cắt thêm vải hình mỏ neo màu đỏ để trông giống thủy thủ hơn ..........                    Và bạn có để ý thấy điều gì không ???                Đôi giảy búp bê cũng là do tự mình sơn màu đó, ngoài ra mình cũng thích giày captoe nữa nên mình cố tình sơn mũi giày màu đỏ               ( tự dưng trùng màu với cái áo luôn ^_^))


I own this shirt for a long time may also :)),                   I like the style so passionate sailor who vignette, add cut red fabric to anchor sailor looks more ..........           And you noticed anything      ???             Doll shoes was painted by himself that, in addition to his more well liked captoe shoes so I deliberately painted red toe (suddenly coincide with the coat color is always ^ _ ^))
Chủ đề là vườn rau nhà mình nên tết tóc 2 bên cho giống cô gái nông thôn ^.<        ( Mà thật ra do dạo này thấy nóng nực vì mới uốn tóc xù ra nên 1 công 2 việc luôn :))
Thread her home vegetable garden is to braid hair like 2 sides for rural girls ^. <        
(Which is to walk out because this hot new show ruffled hair curling out to 1 of 2 things always :))Thêm 1 tấm xuất thần khi chơi bóng rổ ( Mặc dù mình không biết chơi  =P )
Add 1 sheet ecstasy while playing basketball (although I do not know how to play = P)0 nhận xét:

Allamanda cathartica L